Szkolenia

Hotelarstwo to branża usługowa silnie uzależniona od ludzkiej pracy. W pracownikach, ich wydajności i podejściu do pracy tkwią największe rezerwy, a odpowiednie przygotowanie personelu oraz poziom wiedzy kadry menedżerskiej wpływają bezpośrednio na jakość i poziom świadczonych usług. Pracownicy są zatem kluczem do sukcesu Państwa firmy – mogą ją wzmacniać lub osłabiać.

Dobrze zaplanowane szkolenia wewnętrzne są konieczne do wdrożenia standardów obsługi, gdyż rozumienie nawet najprostszych rzeczy może być różne w zależności od poziomu wiedzy, doświadczenia oraz osobistych predyspozycji pracowników. Poza tym pracownik musi nie tylko znać obowiązujące standardy i ich przestrzegać, ale również wiedzieć i rozumieć, dlaczego ma coś robić tak, a nie inaczej.

Identyfikacja potrzeb w tym zakresie jest kluczowym elementem w znalezieniu optymalnego szkolenia, pozwalającego osiągnąć zamierzony cel. Praktyczne, dostosowane do Państwa oczekiwań szkolenie zapewni pełne zrozumienie standardów oraz ułatwi pracownikom prawidłowe wykonywanie codziennych obowiązków służbowych. Umożliwi rownież zdobycie praktycznych umiejętności w komunikowaniu się w języku angielskim i niemieckim, niezbędnych w codziennych kontaktach z gośćmi z zagranicy.

Wspieranie rozwoju pracowników poprzez treningi i szkolenia może być ważnym krokiem na drodze do pozytywnych zmian w Państwa hotelu.

Wszyscy uśmiechamy się w tym samym języku.

Masz pytania?

Umówmy się na rozmowę telefoniczną, chętnie na nie odpowiem.

Copyright © 2019 Hotelexpert24 | All rights reserved | Privacy Policy